Global men lokal

Vi är ett internationellt företag som är organiserade för att kunna leverera på lokal nivå. Det gör att du får ta del av hygientjänster i världsklass, baserade på vår omfattande erfarenhet, de bästa metoderna samt industriledande forskning och utveckling.

Du får dessa fördelar:

  • Teknisk expertis och kunskap från en internationell ledare inom servicebranschen.
  • Kvalitetsservice från lokal personal som har kunskap om verkligheten i ditt företag.
  • Tjänster för hygienrum och golvvård på en överenskommen avtalad nivå.

I Sverige tillhandahåller vi våra tjänster från Malmö i söder till Göteborg i mellansverige och från Stockholm arbetar vi med våra kunder i norr. Detta innebär att vår globala expertis alltid finns tillgänglig.

010-470 49 70