Miljöärenden

Miljöärenden

Som serviceföretag med liten miljöpåverkan vidtar vi många olika åtgärder för att vidare minska vår påverkan på miljön.

Våra servicefordon med lägre utsläpp och optimerade servicerutter innebär att våra servicefordon tillbringar så kort tid som möjligt på vägarna. Alternativa energikällor hjälper till att minska energiförbrukningen, till exempel våra solcellsdrivna doftsystem. Ett annat viktigt område är att minska användningen av rengöringsmedel och flera olika tekniker och processer gör att vi kan åstadkomma det.

All Initials personal följer riktlinjerna för arbetssätt och listor som anger deras ansvar gentemot miljön. Alla kemikalier och resurser som används i våra processer uppfyller eller överträffar de striktaste EU-reglerna samt de nationella reglerna.

Effektiv resursanvändning är ett miljökrav som stämmer överens med kundens krav på en effektiv leverantör.

010-470 49 70