Företagets sociala ansvar

Vår approach till företagets sociala ansvar genomsyrar vårt sätt att göra affärer och vi har utvecklat policy för miljö, hälsa, säkerhet samt relationer till anställda och kunder för att tydligt klargöra vår ståndpunkt.

Denna policy gör att företagets sociala ansvar utövas varje dag. Den stöds av lämpliga riktlinjer för bästa praxis, utbildning och utvecklingsprogram för personalen. Målet är att hjälpa vår organisation, och samhället i allmänhet, att arbeta för en mer hållbar framtid.

Här kan du läsa koncernens CSR rapport

010-470 49 70