Hur UltraProtect™ kan gynna din organisation

UltraProtect™ dödar 99,9% av bakterier och är otroligt långtidsverkande, till skillnad från traditionella desinfektionsmedel, såsom alkohol eller blekmedel. Eftersom den är alkoholfri, är den även skonsam mot händer och ytor. Dessa unika fördelar med UltraProtect™ kan tydligt göra en positiv inverkan oavsett var den används. Men det finns omständigheter och risker som är branschspecifika där UltraProtect™ för kan göra en omedelbar och betydande inverkan.

Utbildning

UltraProtect Edu image

Barn är inte alltid de mest noggranna när det gäller renlighet och hygien. Detta gör deras omogna immunsystem ännu mer sårbart på platser som förskolor och skolor, där massor av barn samlas i ibland ganska trånga utrymmen. UltraProtect™ kan också hjälpa personalen att upprätthålla hygien vid byte blöjor, hantering smutsiga kläder eller vid vård av sjukt barn.

Kontor

UltraProtect Office image

Kontor kan tyckas ganska oskyldigt när det gäller hygien, men skenet kan bedra. Bakerier samlas på tangentbord, telefoner och på skrivbordets ytor och kan enkelt överföras till händer, ögon, mun och näsa. Centralvärme och luftkonditionering förvärrar bara riskerna.

Allmänna utrymmen

Ohygieniska förhållanden i privata och offentliga fritidsaktiviteter kan leda till spridning av sjukdomar, lungsjukdomar och även tarmsjukdomar. Detta beror på att mikroorganismer i svett, urin, saliv och avföring utnyttjar bristen på ordentlig hygien. Utbrott kan leda till rykte-skadande nedläggningar. Även tillfälliga problem kommer att påverka medlemskap och antal besökare, och därmed företagets resultat.

Sjukvård

Primärvårdens miljöer som vårdcentraler och tandläkarmottagningar, är miljöer där människor har ökad exponering för bakterier. Patienter kan omedvetet överföra bakterier på de mest oskyldiga sätt, vilket gör effektiva definfektionsmedel till en absolut nödvändighet.

Livsmedel

UltraProtect Food image

Med EU-lagstiftningen som den allmänna livsmedelslagstiftningen förordning (EG) 178/2002, är hygienenkrav en fråga om rättslig nödvändighet. Förutom kemikalier och främmande material, orsakar bakterier och andra mikroorganismer det största risken för matförgiftning som kan uppstå vid matservering och beredning. Kontroller inkluderar ren och desinficerad utrustning, separering av råvaror och tillagad mat och det kritiska, den personliga hygienen hos personalen.

Jordbruk

Oavsett jordbruksmiljö så finns det risk för människor att få Escherichia coli (E. coli) eller andra mikroorganismer. E. coli kan utgöra en särskild risk för små barn som kan få symtom som diarré och även njursvikt. Något så oskyldigt som ett besök på en bondgård skulle kunna utgöra en verklig hälsorisk.


Beställ ditt gratisprov online eller ring oss

Get your free sample button image

08-410 47 300

Prata med en expert

  • 0200 770 399
Get your free sample button image