Skolor

I över hundra år har vi hjälpt våra kunder att skapa säkra och hygieniska utbildningsmiljöer för medarbetare, studenter och besökare.

Vi vet att god hygien är avgörande för en dynamisk inlärningsmiljö.

Potentiella följder av dålig hygien

  • Brist på efterlevnad av hälso- och säkerhetsföreskrifter
  • Osäker och ohygienisk inlärningsmiljö
  • Försämrad akademisk prestation
  • Skadat rykte hos befintliga eller framtida föräldrar och studenter
  • Sjuk och otillförlitlig personal som leder till avbrott i rutinerna

Förbättrad hygien bidrar till bättre prestationer

  • Lägre sjukfrånvaro ger lägre kostnader för vikarier och lön för medarbetare som inte arbetar
  • Ni behåller ert goda rykte, vilket håller studentantalet uppe och attraherar duktiga lärare
  • Ni undviker böter eller förlorad inkomst på grund av att hygienföreskrifter inte följts
Hygiene Challenges in the Education Sector

God hygien är avgörande för att er verksamhet ska gå bra, och det gäller alla delar av era verksamhetslokaler, allt från hygienutrymmen till kök, arbetsplatser och lagerutrymmen. Människor som tar hygien på allvar är svårare att imponera på. Era hygienstandarder bör vara så pass bra att dessa viktiga slutanvändare känner sig trygga.

Viktiga hygienställen i utbildningslokaler

Hygiene Hotspots in Education

Kontaktformulär

Har du någon specifik fråga eller vill du veta mer om våra tjänster kan du ringa oss på

010-470 49 70

eller fylla i kontaktformuläret nedan.

Tack. Vi kommer att vidarebefordra din förfrågan till ansvarig säljare.

* Alla fält ska fyllas i