Produktion

I över hundra år har vi hjälpt våra kunder att skapa säkra och hygieniska tillverkningsmiljöer för både personal och besökare.

Vi vet att god hygien är avgörande för att er verksamhet ska gå bra.

Potentiella följder av dålig hygien

  • Hälsa och säkerhetsstandarder äventyras
  • Fackärenden på grund av att friska medarbetare utsätts för risk
  • Högre sjukfrånvaro och luckor i skiftarbetet, vilket ökar risken för driftavbrott
  • Ökad sjuknärvaro med sjuka medarbetare som arbetar och smittar de andra
  • Skadat rykte
  • Kostnader för eventuella rättsliga åtgärder
  • Minskad produktivitet och effektivitet leder till sämre kvalitet
Hygiene Facts about the Manufacturing sector

En nyligen genomförd studie visar 33 000 nya fall av arbetsrelaterad sjukdom som uppskattningsvis leder till 1,8 förlorade arbetsdagar.

God hygien är avgörande för att er verksamhet ska gå bra, och det gäller alla delar av era verksamhetslokaler, allt från hygienutrymmen till kök, arbetsplatser och lagerutrymmen.

Människor som tar hygien på allvar är svårare att imponera på. Era hygienstandarder bör vara så pass bra att dessa viktiga slutanvändare känner sig trygga.

Manufacturing

Kontaktformulär

Har du någon specifik fråga eller vill du veta mer om våra tjänster kan du ringa oss på

010-470 49 70

eller fylla i kontaktformuläret nedan.

Tack. Vi kommer att vidarebefordra din förfrågan till ansvarig säljare.

* Alla fält ska fyllas i