Kontor

I över hundra år har vi hjälpt våra kunder att erbjuda trivsamma och hygieniska kontorsmiljöer för personal, kunder och besökare.

Vi vet att god hygien är avgörande för att er verksamhet ska gå bra.

Potentiella följder av dålig hygien

  • Dålig bild av ert företag
  • Sjukfrånvaro
  • Låg moral och dåligt medarbetarengagemang
  • Ökad sjuknärvaro med medarbetare som arbetar trots att de är sjuka och smittar andra
  • Minskad produktivitet
Office Hygiene Facts

Forskning visar också att något så enkelt som att tvätta händerna eller att använda handdesinfektion kan sänka sjukdomsnivån med upp till 50 procent.

God hygien är avgörande för att er verksamhet ska gå bra, och det gäller alla delar av era verksamhetslokaler, allt från hygienutrymmen till kök, arbetsplatser och lagerutrymmen.

Människor som tar hygien på allvar är svårare att imponera på. Era hygienstandarder bör vara så pass bra att dessa viktiga slutanvändare känner sig trygga.

Viktiga hygienställen på kontor

Att förbättra hygienen är ekonomiskt lönsamt:

  • Lägre sjukfrånvaro/sjuknärvaro ger lägre kostnader för tillfällig ersättningspersonal och lön för medarbetare som inte arbetar
  • Förbättrad moral och lojalitet bland personalen ger lägre rekryteringskostnader
  • Förbättrad produktivitet ger bättre lönsamhet
Offices

Kontaktformulär

Har du någon specifik fråga eller vill du veta mer om våra tjänster kan du ringa oss på

010-470 49 70

eller fylla i kontaktformuläret nedan.

Tack. Vi kommer att vidarebefordra din förfrågan till ansvarig säljare.

* Alla fält ska fyllas i