Hygienbesiktning

Som en del av vår service erbjuder vi en komplett hygienundersökning av dina lokaler.

Detta gör det möjligt för oss att identifiera:

 • Riskområden i företaget
 • Nödvändiga åtgärder i hygienutrymmen
 • Servicepaket anpassade till dina behov

I samband med undersökningen, kommer vår hygienexpert att utföra en rad tester för att få en fullständig översikt över dina behov.

Vetenskaplig bedömning av typen och nivån på alla hygienrisker som kan påverka besökare eller anställda:

 • Överföring av patogener via ytor
 • Överföring av patogener via luften
 • Förorening av rå eller tillagad mat

Våra hygienexperter använder olika metoder för att bedöma risken:

 • Luftprovtagning
 • Genomgång av kända riskområden i byggnaden såsom toaletter, kök, gemensamma utrymmen, dörrhandtag, hissknappar och så vidare.
 • Kontroll av luftfuktigheten
 • Analys av handtorkens hastighet och temperatur

Genomgång av dina nuvarande hygienåtgärder: Fungerar allt bra?

Ger de nuvarande lösningarna den högsta hygieniska effekten?

Vi skapar en profil för dina lokaler för att avgöra:

 • Antalet och typen av hygienprodukter som behövs och var de ska placeras
 • Vilken hygienkollektion passar bäst för dina affärsbehov och ditt varumärke
 • Med andra ord ta fram en skräddarsydd hygienlösning för dina specifika behov.

Kontaktformulär

Har du någon specifik fråga eller vill du veta mer om våra tjänster kan du ringa oss på

010-470 49 70

eller fylla i kontaktformuläret nedan.

Tack. Vi kommer att vidarebefordra din förfrågan till ansvarig säljare.

* Alla fält ska fyllas i