Rentokil Initials villkor för användande

Dessa villkor gäller dig när du använder material på den här webbplatsen och du ansvarar för att informera alla som eventuellt kommer att använda detta material till följd av dina handlingar.

Denna webbplats skyddas av copyright. Den publiceras av Rentokil Initial plc och får inte reproduceras på annat sätt än att den laddas ned och granskas på en CPU enbart för privat intern affärsverksamhet. Den får inte på annat sätt reproduceras eller överföras eller göras tillgänglig i ett nätverk utan föregående skriftligt tillstånd från Rentokil Initial plc.

Namnen "Rentokil®" och "Initial®" är registrerade varumärken.

All överträdelse av Rentokil Initial plcs rättigheter resulterar i tillämpliga juridiska åtgärder.

Denna webbplats är endast till för information. Rentokil Initial plc har tillämpat rimlig noggrannhet och kunskap när innehållet på denna webbplats sammanställdes, men vi garanterar inte riktigheten hos några uppgifter på denna webbplats och kan inte påta oss ansvar för specifika påståenden eller resultatet av användningen av sådana påståenden.

Ingenting på denna webbplats får tolkas som ett erbjudande eller som en inbjudan att sälja eller som en begäran om ett erbjudande att köpa några aktier i Rentokil Initial plc. Ingenting på denna webbplats får heller tolkas som en rekommendation att köpa aktier i Rentokil Initial plc. Om du överväger en investering måste du göra din egen oberoende bedömning och inhämta egna professionella, juridiska och ekonomiska råd.

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss