Vår affärsmässiga etik och vår syn på lagstiftning

Uppförandekod

Uppförandekod

Rentokil Initial är ett världsledande tjänsteföretag som gör sitt yttersta för att leva upp till högt ställda uppförandekrav, och våra förhållningsregler är utformade därefter. Det är ett absolut krav att vi ska uppfylla alla juridiska skyldigheter och göra detta utifrån högt ställda etiska mål.

Vår uppförandekod ställer krav på kollegor, kunder och oss själva. I dessa regler betonas att våra värderingar ska genomsyra våra tjänster, våra affärsrelationer och vårt dagliga arbete.

Vi kommer i vår affärsverksamhet inte bara att agera i enlighet med gällande lagstiftning i det aktuella landet där vi bedriver vår verksamhet – vi uppvisar dessutom en absolut nolltolerans mot mutor och korruption.  Detta präglar vår uppförandekod och policy att motverka korruption.

Mutor och korruption

Rentokil Initial bedriver affärsverksamhet i många länder och vi underställer oss all lokal lagstiftning när det gäller att motverka mutor och korruption. Eftersom företaget har sitt säte i Storbritannien är vi underställda UK Bribery Act 2010. Dessutom gäller den amerikanska FCPA-lagen (US Foreign Corrupt Practices Act 1977) då företagets aktier handlas på den amerikanska marknaden. I detta avseende gäller både brittisk och amerikansk lag över hela världen, vilket innebär att en olaglig handling inte enbart kommer att bryta mot lokala lagar utan samma olagliga handling kommer även att vara en brottslig handling i såväl USA som i Storbritannien.

Rentokil Initial har en självklar nolltolerans mot mutor och korruption. Intern utbildning och certifiering säkerställer att detta genomsyrar hela verksamheten och att vår personal och våra affärspartnerns agerar enligt våra skyldigheter.

Mer information om dessa och andra företagsövergripande policyer finns på engelska på vår webbplats: rentokil-initial.com.

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss