Om Initial

Du kanske blir förvånad över vad Initial kan göra för ditt företag. Som ett av världens största företag med företagstjänster kan vi hjälpa dig genom att leverera ett stort utbud av viktiga supporttjänster, vilket göra att du får tid över föra att driva din kärnverksamhet.

I våra tjänster i Sverige ingår lösningar för hygienrum och golvvård.

Med avancerade hanteringssystem, ständig utveckling och högsta möjliga kundtjänststandard är vi ledande inom vår bransch. Vi har mer också än 27 000 anställda i 50 länder runt om i världen, men vi är organiserade för att leverera på lokal nivå, så du får den typ av service som du behöver. Läs mer om vad vi kan göra för dig.

Visste du det här?

  • Vi har mer än 27 000 anställda runt om i världen.
  • Utöver matt- och hygientjänster erbjuder Rentokil Initial växtinredning och fruktleveranser från Ambius och skadedjurskontroll från Rentokil
  • Vår integrerade servicemodell innebär att du kan välja alla de tjänster som du behöver genom ett enda kontaktställe.
  • Vår forskningsavdelning är världsledande inom utvecklingen av mer miljövänliga, passande lösningar för alla dina hygienbehov.
Vår affärsmässiga etik och vår syn på lagstiftning
Rentokil Initial tar ett stort ansvar för att leva upp till de allra högst ställda kraven när det gäller affärsmässig etik och företaget har en absolut nolltolerans mot mutor och korruption.

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss