Svenskarna tar med sig mobilen på toaletten oftare än sina nordiska grannar

22/06/2015

Svenskarna tar med sig mobilen

Varannan svensk tar med sig mobilen in på toaletten till skillnad från övriga Norden där bara var tredje tar med sig den. Det visar en nordisk undersökning om toaletthygien som TNS Gallup gjort på uppdrag av hygienföretaget Initial.

Gemensamt för alla nordbor är att de är noga med att tvätta händerna efter toalettbesöket. Undersökningen visar dock att Finländarna är mindre noggranna med tvålen och en tredjedel av svenskarna helst sköter sin hygien utan att röra vid hygienprodukterna utan föredrar beröringsfria produkter. Kvinnor mer så än män.

Även om svenskarna liksom sina nordiska grannar är noggranna med handhygienen efter toalettbesöken så verkar de vara desto sämre på att tvätta händerna i samband med måltiderna. Undersökningen visar att svenska arbetsplatser har betydligt färre anordningar i anslutning till matsalen eller cafeterian för att tvätta händerna – knappt en tredjedel jämfört med övriga länder.

När det kommer till antalet sjukdagar på arbetet är nordborna rörande överens om att sjuka kolleger och dålig handhygien är de två faktorer som påverkar sjukfrånvaron mest. I Danmark upplever så många som 78 -80 procent att de har erfarenhet av kollegernas bristande hygien. Samtidigt är danskarna också bäst på att säga till arbetskamrater som inte sköter sig, även om alla nordbor i hög grad säger ifrån men bara om situationen tillåter det.

– Undersökningen visar att vi nordbor är noggranna med vår hygien och att sanitetsprodukter spelar en stor roll överlag för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Så många som 83 procent av svenskarna tycker att hygienen är god på arbetsplatsen, säger Björn Hellquist, kategoriansvarig på Initial.

Studien genomfördes av TNS Gallup i samarbete med Rentokil Initial i Sverige, Finland, Danmark och Norge. I varje land deltog cirka 1 000 personer som var äldre än 18 år, arbetade på kontor och hade en arbetstid som översteg 21 timmar per vecka.

Fakta från undersökningen

Skillnader mellan kvinnor och män

  • Män använder mobilen på toaletten mer än kvinnor (56 % / 39 %)
  • Kvinnor tycker att toalettborsten och handrengöring är viktigare än vad männen tycker (69 % / 53 % och 31 % / 16 %)
  • Kvinnor föredrar beröringsfria produkter för rengöring i större utsträckning än män
  • Män är aningen mer benägna att påpeka bristande hygien för sina kollegor

Lukt

  • Svenskarna är mest nöjda med toaletterna på arbetsplatsen
  • Danskarna tycker att toaletterna luktar illa i större utsträckning – 11 % jämfört med 5-6 % i övriga länder
  • Danskarna har också högsta andelen doftbehållare på sina toaletter för att råda bot på luktproblemet – 94 %