Fem procent av svenska kvinnor har ingenstans att slänga sina mensskydd på jobbtoaletten

10/03/2015

I en nordisk undersökning av TNS Gallup om hygien på arbetsplatsen uppger hela fem procent av svenska kvinnor att deras arbetsgivare överhuvudtaget inte har någon typ av lösning för att slänga mensskydd på jobbtoaletterna, alltså inte ens en papperskorg. En öppen papperskorg är inget hygieniskt alternativ – det krävs en stängd behållare – och fler företag behöver komma till insikt att det behövs en ordentlig avfallshantering av bindor och tamponger för både anställda och besökare.

Fem procent av svenska kvinnor har ingenstans att slänga sina mensskydd på jobbtoaletten

Med siffran fem procent ligger svenska arbetsgivare sämst till i Norden. Motsvarande uppgifter för övriga länder är tre procent för Norge och två procent för Danmark och Finland.

– Det är en ganska häpnadsväckande siffra år 2015. Vi borde ha kommit längre i Sverige men fortfarande är kvinnors behov uppenbarligen något som inte alla arbetsgivare prioriterar eller förstår, säger Björn Hellquist på Initial.

– Men det är inte bara en jämställhetsfråga. Ett företag som vill uppfattas som professionellt ska helt enkelt kunna erbjuda den servicen till anställda och besökande kunder. Tar man inte hand om mensskydden på rätt sätt kan det bildas bakteriehärdar på arbetsplatserna. En fräsch arbetsmiljö skapar ett bra intryck, fortsätter han.

Det glädjande är att 72 procent av svenska jobbtoaletter har någon form av sanitetsbehållare. Samma siffra i Danmark är 61 procent, i Norge 48 procent och i Finland 33 procent. I våra grannländer förlitar man sig i högre grad på vanliga papperskorgar.

Studien genomfördes av TNS Gallup i samarbete med Rentokil Initial under 2014 i de nordiska länderna. I varje land deltog cirka 1 000 personer som var äldre än 18 år, arbetade på kontor och hade en arbetstid som översteg 21 timmar per vecka.

Läs gärna mer om Initials produkter och sevicelösningar för kvinnlig hygien samt pressmeddelandet om Signature COLOUR - en serie hygienprodukter i olika färger i antibakteriellt material för att minska spridning av bakterier och risken för infektioner.