Initial Sverige AB förvärvar det Malmöbaserade entrémattsföretaget proQure

21/08/2012

proQure har under de senaste åren snabbt expanderat verksamheten med stor fokusering på miljö och kvalitet. Svanen-certiferade Initial har samma ledstjärnor och kommer därför att driva verksamheten på samma sätt som de tidigare ägarna.

Huvuddelen av verksamheten kommer att bedrivas från Initials nyöppnade Svanenmärkta tvätteri i Staffanstorp.

Initial tar över verksamheten från den 21 augusti 2012.