SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat avtal med Initial Sverige AB.

28/08/2011

Avtalet avser hyra och service av entrémattor samt inköp av skrapmattor och logomattor. 

Det medför kostnadseffektiva lösningar samtidigt som kunderna förenklar administrativa rutiner tack vare att upphandlingen samordnats.
 
Kunderna är kommuner, landsting/regioner samt offentliga organisationer i Skåne län, Örebro län samt Blekinge län.

Initial är en av Sveriges mest tongivande entrémattsleverantörer. Företaget erbjuder entrémattor och skrapmattor i syfte att förhindra smuts.