Forskning visar att handdesinfektion minskar sjukfrånvaron

13/12/2010

Använda handdesinfektion

En tretton månader lång tysk forskningsstudie visar att den som regelbundet använder handdesinfektion på jobbet löper betydligt mindre risk att bli smittad på arbetsplatsen.

I den tyska studien, som omnämns i den internetbaserade läkartidskriften BMC Infectious Diseases 24.08.2010, deltog 134 personer (av 850 tillfrågade) från olika företag som delades upp i två grupper med 67 personer i varje. Den ena gruppen fick i uppgift att använda handdesinfektion minst fem gånger varje dag, samtidigt som grupp nummer två ombads att fortsätta med sina normala hygienvanor. Studien pågick i över 13 månader och omfattar totalt 1230 personmånader.

Resultatet av studien påvisar en tydlig skillnad mellan de två grupperna vad gäller antalet dagar då deltagarna uppvisade sjukdomssymtom. Deltagarna i gruppen som använde handdesinfektion drabbades av förkylning, feber, hosta och diarré under betydligt färre dagar än deltagarna i gruppen som tvättade händerna som vanligt.

Påverkar produktiviteten

– Det här visar vad lite som krävs för att stoppa smittspridningen, säger Andreas Tengelin, General Manager på Rentokil Initial.
Resultaten från studien bekräftar att handdesinfektion har en förebyggande effekt mot bakterier som smittar via hand och mun, till exempel salmonella, campylobakter och kolibakterier, som är en vanlig orsak till magsjuka.
– Handdesinfektion förhindrar spridningen av de bakterier som de flesta av oss blir sjuka av, så man skulle kunna säga att det är ett utmärkt sätt öka produktiviteten i företaget, säger Tengelin.

Läs mer om handdesinfektion:

Läs mer om studien här:

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/250