Global sanitetskampanj

24/10/2008

STOCKHOLM, 22 oktober 2008 – Var femtonde sekund dör ett barn av diarré. 2,6 miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till grundläggande sanitära inrättningar. Detta är skälet till att sanitets- och handhygienspecialisten Initial har inlett en internationell kampanj vars syfte är att höja medvetenheten om behovet av sanitär utrustning.
Initial påbörjar sin globala kampanj för sanitär utrustning under FN:s Internationella Sanitetsår, för att stödja FN:s initiativ att halvera antalet människor som saknar tillgång till grundläggande sanitär utrustning till år 2015. Dessutom kommer företaget att stödja sanitära projekt i Afrika genom den internationella organisationen ‘Rädda Barnen’.

Ett tabubelagt ämne
Avdelnings-VD Henry Chandler, som kommer att leda kampanjen, kommenterar: “Sanitet är fortfarande ett tabubelagt ämne, och ändå är det en nödvändighet både i utvecklingsländer och i de utvecklade länderna. 17 procent av dödligheten hos barn under fem år beror på diarré – detta är ett chockerande och skamligt faktum, som många människor i de utvecklade länderna är omedvetna om.” Initial vill mobilisera intresse inom affärslivet och hos allmänheten, vinna stöd hos människor och hjälpa till att göra en verklig insats för människor i utvecklingsländer. Chandler: “Internationella Sanitetsåret är ett fantastiskt FN-initiativ och som hygienspecialister är vi väldigt stolta över att kunna medverka.”

Hjälp till utvecklingsländer och utvecklade länder
Initial kommer att stödja projekt som drivs av Rädda Barnen i Afrika med att upprätta sanitär utrustning hos lokala skolor. Företagets engagemang kommer inte enbart att fokuseras på utvecklingsländer. Mer än hälften av befolkningen i utvecklade länder tvättar inte händerna efter att de har varit på toaletten. Därför kommer Initial att utveckla ett utbildningsprogram för lågstadieskolor runt om i världen, för att lära barn handhygien. Chandler: “Vi vill involvera så många anställda som möjligt i att hjälpa till, och i att öka kampanjens anseende i de lokala samhällena.”

Hemsida
Företaget har lanserat en global hemsida - www.initialsanitation.com - som fungerar som huvudsakligt kommunikationsmedel under kampanjen. Förutom att ge information om sanitetsfrågan och om betydelsen av handhygien, visar den även information om de projekt Initial deltar i, och besökare kan få reda på hur de kan bidra till sanitetsprojekt.

Sanitet, livsviktigt för mänsklig hälsa och ekonomi
När det Internationella Sanitetsåret är över kommer Initial att behålla sitt arbete med den globala sanitetsfrågan på programmet. “Vi har en stark tro att sanitet är livsviktigt inte bara för mänsklig hälsa, utan att det även genererar ekonomiska fördelar för utvecklingsländer. Det bidrar till värdighet och social utveckling, och hjälper miljön, t.ex. vattenkvalitet, och en förbättrad sanitet är definitivt uppnåbart,” säger Henry Chandler.

Om Internationella Sanitetsåret (International Year of Sanitation, IYS)
FN:s Generalförsamling har genom att utse år 2008 till Internationella Sanitetsåret erkänt betydelsen av sanitet för allmän hälsa, minskning av fattigdom, ekonomisk och social utveckling och för miljön. Målsättningen med IYS är att öka medvetenheten och påskynda framskridandet hos utvecklingsmålet, det sk. Millennium Development Goal (MDG) som är att reducera antalet människor som saknar tillgång till grundläggande sanitär utrustning till hälften år 2015. För att uppnå detta samordnas YIS av FN:s specialgrupp för sanitet (the Water Task Force on Sanitation), och försöker öka medvetenhet och stimulera positiva åtgärder hos politiker och regeringsmedlemmar, allmänheten och massmedia, beslutsfattare inom företag, akademiker, religiösa ledare och kändisar.
www.esa.un.org/iys

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss