Nytt industriellt tvätteri ska byggas med 50 procents återanvändning av pumpat vatten

28/06/2006

Initial Textile Services bygger ett nytt industriellt tvätteri på industriområdet Lokeren i Belgien. Uppförandet, som påbörjades den 6 juni 2006, sker på 20 000 m2 mark på Moortelstraat 12 och med en budget på 15 300 000 euro.

Anläggningen kommer att bestå av tvätteri, lagerlokal, expediering och de administrativa kontor som kundservice och försäljningsteam behöver. Uppförandet kommer även att omfatta en miljövänlig vattenreningsinstallation, som använder en membranbioreaktor, för att göra det möjligt att återanvända upp till 50 procent av pumpat vatten.

Trots att anläggningen i Lokeren till stor del blir automatisk tillför den ändå 15 nya tjänster. Den nya anläggningen ersätter en av företagets äldsta verksamheter i Zele.

Initial Textile Services påbörjade detta projekt efter att ha beslutat sig för ett stegvis tillvägagångssätt med bland annat undersökande besök hos ledande jämförbara verksamheter i Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Den kunskap och inblick som erhölls från dessa besök utgjorde grunden för ett nytt koncept som sedan vidareutvecklades av interna arbetsgrupper, var och en med sitt eget expertområde, bland annat energi, miljö och ekonomi.

Utformningen av byggnaden tog hänsyn till företagets tillväxtpotential genom att lämna plats för anläggningen att utvidgas och för Initial Textile Services att vidareutveckla sin position som marknadsledare.

Information för redaktörer

Initial Textile Services har en årsomsättning på 60 100 000 euro och har 772 anställda. Dess anläggningar i Brecht, Hoogstraten, Zele, Schaerbeek, Merksem, Malle och Heppignies är fokuserade på uthyrning och underhåll av sanitetsutrustning, arbetskläder, entrémattor och linne.

Initial Textile Services börjar med en behovsanalys och att göra mätningar på plats hos kunden. Servicepersonalen kommer på en avtalad veckodag för att hämta smutstvätt från kunden. Arbetskläderna sorteras på tvätteriet och tvättas på lämpligt sätt. Individuella klädesplagg kontrolleras separat och ändras, lagas eller byts ut vid behov. När klädesplaggen är färdiga (strykta, vikta och förpackade) levererar Initial Textile Services de rena klädesplaggen till kunden, i vissa fall till särskilda skåp.

Eftersom varje klädesplagg har en unik streckkod kan vår kundserviceavdelning spåra individuella klädesplagg genom hela systemet och göra nödvändiga ändringar under förloppet. Streckkoden utgör också grunden för vår automatiska fakturering.

Eftersom Initial Textile Services fäster stort värde vid miljö och säkerhet använder företaget endast automatiskt uppmätta mängder biologiskt nedbrytbara tvättmedel i energisnåla automatiska tvättsystem. Även regnvatten återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Miljövänlig naturgas är den enda energikälla som används.

Initial Hospital Services har 614 anställda och genererar 34 500 000 euro i årsomsättning. Man har avdelningar i Hoogstraten, Lokeren, Vilvoorde, Doornik och Eeklo och sysslar med hantering av arbetskläder och linne för sjukhus och andra vårdinrättningar.

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss