Toaletter - inte längre ett känsligt ämne

07/09/2006

Initial Washroom Solutions i Storbritannien har utökat sitt utbud av "Non-Touch"-produkter som är avsedda att minska smittorisken i hygienrum. Lanseringen av två nya produkter är resultatet av omfattande forskning om användarpreferenser som genomförts åt företaget vid University of Surrey. Forskarna identifierade områden som var viktiga för att upprätthålla en hygienstandard och förbättra ett företags rykte.

Företaget var marknadsledande 2003 med lanseringen av sanitetsbehållaren Sanitact, som användaren inte behöver vidröra. Sanitetsbehållaren ger säker och hygienisk uppsamling av sanitetsavfall. Detta blev snabbt en bästsäljare där Non-Touch-versionen nu säljer bättre än den manuella versionen.

De två nya produkterna, nämligen en pappershandduksautomat och en tvålautomat, är liknande revolutionerande produkter som utformats med avsikt att fungera utan fysisk kontakt. Då undersökningar visar att användare är motvilliga att vidröra ytor och automater som kan hysa bakterier erbjuder Initial Washroom Solutions nya produktsortiment de bästa möjliga hygienlösningarna för byggnads- och fastighetsförvaltare.

Una de Boer, marknadsföringschef hos Initial Washroom Solutions, sa: "Vår forskning visade att undermåliga toaletter skapade tvivel om ett företags professionalism och övergripande förmåga och betonade vikten av rena, välutrustade hygienrum.

"Konceptet med Non-Touch-hygienrum visade sig vara mycket populärt och fördelarna med dessa produkter är tvåfaldiga. Tack vare Non-Touch-sortimentet kan våra kunder erbjuda bästa möjliga toaletter, vilket uppfyller ett verkligt krav från slutanvändarna. Produkterna bidrar även till att reducera antalet problem som förvaltare stöter på när det gäller att upprätthålla rena och kostnadseffektiva tjänster.

"Toaletter med stopp", olämpliga behållare för kvinnliga hygienartiklar och slöseri med både tvål och pappershanddukar är alla problem som kan övervinnas genom installationen av Non-Touch-sortimentet. Detta leder till en mer hygienisk ren miljö, minskar hygienrumsanvändarnas rädsla för smittorisken och ger potentiella kostnadsbesparingar, förutom att företaget ses i ett professionellt sken."

Non-Touch-sanitetsbehållaren Sanitact erbjuder säker uppsamling av kvinnliga hygienartiklar. Locket öppnas automatiskt när en handrörelse aktiverar en zonsensor och stängs sedan automatiskt några sekunder senare. Ingen fysisk kontakt från användarens sida är nödvändig vilket uppmuntrar korrekt hantering av sanitetsprodukter.

Non-Touch-pappershandduksautomaten erbjuder ett pålitligt och helautomatiskt sätt att tillhandahålla pappershanddukar på. Användaren för sina händer framför sensorn för att aktivera den och endast ett papper matas ut åt gången. När handduken rivs av återställs maskinen i väntan på nästa aktivering.

Genom att endast mata ut en handduk begränsar maskinen överanvändning och slöseri, vilka är stora fördelar som även gäller för tvålautomaten i samma serie. Tvålautomaten klickar ut tvål i användarens hand när denna förs under automaten och automaten är utformad så att den endast doserar en uppmätt mängd vid aktivering, vilket reducerar svinn.

Initial Washroom Solutions är en av Storbritanniens ledande leverantörer av tjänster för hygienrumshygien. Företaget erbjuder ett omfattande utbud av produkter och tjänster som är avsedda att bevara hygienrumsmiljöns utseende och fräschhet. Produkterna garanterar att hygienrummet är hygieniskt, vilket skyddar användarna genom att minimera risken för att de exponeras för bakterier.

Initials utbud av produkter och tjänster täcker varje aspekt av hygienrumshygien, från doftkabinett till tvål och handdukssystem, hantering av kvinnliga hygienartiklar, toalettpappersautomater, varuautomater i hygienrum och en unik sanitetstjänst för toaletter och urinoarer. Regelbundna servicebesök innebär mindre underhåll för företaget och ger dem ett hygienrum man kan vara stolt över, utan krångel.

Ring oss

  • 010-470 49 70
Kontakta oss