Fördelar med mattservice

Behovet av mattor kan vara mycket olika. Oavsett om du har en kontorsmiljö, en industriell miljö eller en högt trafikerad offentlig miljö så har Initial skräddarsydda lösningar för dig.

Fördelar med mattservice

Fördelar av mattservice

Effektiva entrémattor:

Entrémattan absorberar upp smuts och väta redan i entrén. Detta betyder sänkta städkostnader och minskad halkrisk.

Fördelar av mattservice

Rena entrémattor:

Vi tvättar våra entrémattor på våra miljövänliga, Svanenmärkta tvätterier.

Fördelar av mattservice

Kvalitetskontroll:

Under tvättprosessen kontrollerar vi kvaliteten på din entrématta. Vi ser till att mattan svarar för de kriterier som vi har överenskommit.

Fördelar av mattservice

Ingen kapitalinvestering krävs. Inga överraskninar på kostnader:

Tjänsten kan behandlas som en månatlig driftskostnad i stället för en post på balansräkningen. Överskådliga kostnadsöversikter utan överraskningar eller oförutsedda utgifter.

Fördelar av mattservice

Tydligt miljöfokus:

Våra tvätterier är Svanenmärkta.

Fördelar av mattservice

Expertråd:

Expertråd när det gäller att välja de mattlösningar som passar bäst för dina behov av säkerhet, trivsel och för ditt varumärke.Initial är expert på att inreda med mattor som förbättrar arbetsmiljön.

Fördelar av mattservice

Personlig kontaktperson:

Du kommer att ha en personlig kontaktperson för vårt samarbete.

010-470 49 70
Svanenmärkta och ISO-certifierade tvätterier