Fördelar med mattservice

The need for floorcare solutions can be very different, depending on the environment. Whether you have an office environment, an industrial environment or a high traffic public area, the floorcare services from Initial offers you many different benefits.

Fördelar av mattservice

Effektiva entrémattor:

Entrémattan absorberar upp smuts och väta redan i entrén. Detta betyder sänkta städkostnader och minskad halkrisk.

Fördelar av mattservice

Rena entrémattor:

Vi tvättar våra entrémattor på våra miljövänliga, Svanenmärkta tvätterier.

Fördelar av mattservice

Kvalitetskontroll:

Under tvättprosessen kontrollerar vi kvaliteten på din entrématta. Vi ser till att mattan svarar för de kriterier som vi har överenskommit.

Fördelar av mattservice

Ingen kapitalinvestering krävs. Inga överraskninar på kostnader:

Tjänsten kan behandlas som en månatlig driftskostnad i stället för en post på balansräkningen. Överskådliga kostnadsöversikter utan överraskningar eller oförutsedda utgifter.

Fördelar av mattservice

Tydligt miljöfokus:

Våra tvätterier är Svanenmärkta.

Fördelar av mattservice

Expertråd:

Expertråd när det gäller att välja de mattlösningar som passar bäst för dina behov av säkerhet, trivsel och för ditt varumärke.Initial är expert på att inreda med mattor som förbättrar arbetsmiljön.

Fördelar av mattservice

Personlig kontaktperson:

Du kommer att ha en personlig kontaktperson för vårt samarbete.